Referenser

Några arbetsställen vi varit på:

- Norge, Klöfta-Vormsund
Plåtning av siloanläggningar.

- Falkenberg
Berte Qvarn - Montering av byggnadselement.

- Karlskoga
Montering krossanläggning.

- Fagerlid
Svets- och smidesarbeten.

- Lidköping
KMT - Emballagearbete för maskinleveranser m.m.

- Stockholm
Kurön i Mälaren - Gjutning av bottenplatta till pannanläggning, grävning för 100 m kulvertrör i samband med gjutning (grävmaskin, betongtransporter och fordon fick flottas över med 100-tons pråm som styrdes av en bogserbåt).

- Vinninga, Stenstorp, Krutmöllan i Skåne
Arbete destruktionsanläggningar. Rördragning och svetsarbeten.

...m.fl.